Послуги

Консультації та правова експертиза для фізичних та юридичних осіб

 • Усні та письмові юридичні консультації з різних питань;
 • Юридична експертиза договорів, протоколів, установчих документів суб’єктів господарювання, документів кадрового обліку на підприємстві та інших юридичних документів;
 • Письмові юридичні висновки та роз’яснення законодавства
 • Підготовка позовних заяв, скарг, клопотань, запитів та інших юридичних документів до суду, державних органів та місцевого самоврядування.

Сімейне та спадкове право

 • Складення та юридичний супровід укладення шлюбних договорів
 • Представництво інтересів у суді з питань розірвання шлюбу
 • Ведення спадкових справ
 • Представництво інтересів у суді з питань поділу майна подружжя
 • Представництво інтересів у суді з питань стягнення аліментів
 • Усиновлення та позбавлення батьківських прав
 • Представництво інтересів у суді з питань встановлення батьківства
 • Встановлення опіки

Операції з нерухомим майном

 • Юридичний супровід договорів купівлі-продажу, дарування, іпотека та інших угод з нерухомим майном
 • Розробка договорів оренди та юридичний супровід передачі в оренду об’єктів нерухомого майна;
 • Юридичний аудит об'єктів нерухомого майна;
 • Реєстрації права власності
 • Отримання витягів з реєстру прав власності на нерухоме майно

Трудове право

 • Консультації з питань пенсійного законодавства
 • Консультації з питань правового регулювання трудових відносин
 • Розробка, аналіз, узгодження індивідуальних та колективних трудових договорів
 • Розробка посадових інструкцій працівників та документів з питань кадрової політики та управління
 • Консультації з питань порушень трудових прав працівників
 • Консультації з питань умов працевлаштування та законності звільнення працівників
 • Юридичний супровід до судового врегулювання індивідуальних та колективних трудових спорів
 • Представництво інтересів робітників та роботодавців у суді

Представництво та захист в кримінальному процесі

 • Консультування щодо застосування кримінального законодавства та можливих варіантів вироку
 • Визначення правової позиції для досягнення максимального результату по справі
 • Формування доказової бази по справі та адвокатське розслідування
 • Участь в допиті в якості підозрюваного, потерпілого, свідка
 • Захист підозрюваного або представництво інтересів потерпілого в досудовому слідстві
 • Оскарження дій органу дізнання до прокуратури
 • Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи
 • Захист обвинуваченого або представництво інтересів потерпілого в суді
 • Складання процесуальних документів у справі під час досудового слідства та в суді
 • Подання цивільного позову в кримінальному процесі
 • Подання заяв приватного звинувачення

Інтелектуальна власність

 • Розробка договорів на право користування об’єктами інтелектуальної власності: договори франчайзингу (комерційної концесії), ліцензійні договори тощо;
 • Консультування з питань захисту прав на знаки для товарів та послуг, авторського права, розробка можливих стратегій захисту прав;
 • Консультування з питань продажу/передачі в користування об’єктів інтелектуальної власності, використання інтелектуальних прав;
 • Оформлення документів, реєстрація права власності торгові марки, інші об’єкти інтелектуальної власності та отримання свідоцтв;
 • Представництво інтересів клієнта у Державному департаменті інтелектуальної власності, у Державному агентстві з авторських та суміжних прав;
 • Досудове врегулювання спорів в сфері інтелектуальної власності;
 • Вирішення спорів в сфері інтелектуальної власності в судовому порядку.

Корпоративне право

 • Створення оптимальної організаційної структури для новоствореного бізнесу
 • Державна реєстрація, перереєстрація, внесення змін та припинення суб'єктів господарювання
 • Складення установчих документів
 • Комплексне консультування з різних питань у сфері корпоративного права, таких як участь у юридичній особі, збільшення/ зменшення статутного капіталу тощо
 • Представництво інтересів з питань ліквідації суб’єктів господарювання
 • Юридичний супровід угод купівлі/продажу , злиття та поглинення суб'єктів господарювання
 • Консультування з питань ефективності корпоративного управління.

Податкове право

 

 • Юридичний аудит податкових наслідків угод та господарських операцій
 • Юридичний захист від неправомірного втручання органів державної податкової служби до господарської діяльності суб'єктів господарювання
 • Юридичний супровід проведення податкових перевірок
 • Адміністративне оскарження рішень органів державної податкової служби;

 

Абонентське обслуговування суб’єктів господарювання як юридичних осіб так і фізичних осі-підприємців

 • Підготовка та аналіз договорів пов’язаних з господарською діяльністю клієнта
 • Участь в переговорних процесах з контрагентами клієнта
 • Підготовка пакету юридичних документів з врахуванням особливостей діяльності клієнта
 • Розробка внутрішніх нормативних актів діяльності клієнта у відповідності до чинного законодавства та сфери господарювання клієнта
 • Підготовка кадрової документації: посадових інструкцій, трудових договорів, трудового розпорядку, колективного трудового договору, протоколів зборів трудового колективу, протоколів комісій які обов’язково повинні працювати на даному підприємстві
 • Досудове вирішення спорів та претензійна робота
 • Представництво інтересів клієнта в органах державної влади, місцевого самоврядування, перед будь-якими підприємствами, установами та організаціями з питань захисту законних прав та охоронюваних законом інтересів клієнта, у відносинах з контролюючими та/або наглядовими органами
 • Захист прав та представництво інтересів в суді
 • Інформування клієнта про зміни в законодавстві України, що пов‘язані з господарською його діяльністю
 • Підготовка аналітичних висновків з питань зміни чинного законодавства України.

Перерахунок пенсій в судовому порядку для громадян, що мають статус: діти війни, постраждалі від катастрофи на Чорнобильській АС

 • Kонсультації
 • Підготовка позовних заяв
 • Представництво інтересів в суді.